Members only

Current situation due to Covid-19
Q&A; (swe)

May 28th 2020

Kära medlemmar och vänner, här kommer svar på några av era vanligaste frågor gällande Covid-19 situationen. Tveka inte att höra av er om ni har andra frågor eller funderingar! Uppdaterad 2020.09.09

Kommer A house att stänga?

A house följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och kommer givetvis stänga vår verksamhet om myndigheterna uppmanar oss att så bör ske. Varje enskilt företag får själva ta beslut kring om de vill stänga sitt kontor eller inte. Vi finns här för våra medlemmar på det sätt de önskar fysiskt eller digitalt.

Vad gör A house för att minska smittspridningen?

Vi uppmanar till försiktighet, självklart ska alla som känner något slags symtom hålla sig hemma. Vi uppmanar medlemmar och anställda till noggrann hygien och vi tillhandahåller handsprit.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/fragor-och-svar/

Hur upprätthåller ni hygienen?

Vi rengör extra noga och flera gånger om dagen handtag och alla andra ytor som vidrörs kontinuerligt. I front desk har vi satt upp visir för att skydda personal och besökare. Vi tvättar händerna enligt riktlinjer och använder handsprit.

Vem får komma till A house?

Vi i personalen är endast på A house om vi är 100 % friska och smittfria, alla medlemmar som också är det är välkomna.

Har vi kundmöten som vanligt?

Alla måste fatta beslut utifrån perspektivet risk för smittspridning och väga det mot vikten att genomföra mötet. Men det bästa vi kan göra nu för oss och samhället är att minimera risken att sprida viruset vidare och därför gärna undvika samlingar, speciellt inomhus. Vi på A house kan dock inte förbjuda bara råda. Vi genomför möten digitalt via tjänster såsom Google Hangout, Skype, Zoom, Teams och slack i dagsläget.

Hur påverkas A house av Coronaviruset?

Som eventarrangör så drabbas vi hårt, med avbokningar och där många av våra planerade events blir senarelagda. Vi arbetar aktivt med hur vi kan digitalisera vårt community, hur vi kan genomföra vårt program digitalt och hur vi kan stötta våra medlemmar primärt och kreativa industrier i stort.

Kommer vi fortsätta med tisdagslunchen och torsdagsfrukosten?

Vi har förstärkt våra rutiner kring städning och hygien samt har ställt in tisdagslunch och frukostbuffet samt har flyttat många av våra medlemsaktiviteter online tillsvidare. Istället för torsdagens buffet erbjuder vi våra medlemmar gratis frukostpåsar.

Var kan jag hitta mer information om Covid-19/Corona?

Vi förstår att frågorna kring coronaviruset är många och vi tar oron största på allvar. Eftersom vi inte är experter inom detta område så följer vi och agerar utifrån officiella källor och beslut som tas kring frågan. Myndigheternas samlade information hittar du på www.krisinformation.se och www.folkhalsomyndigheten.se

Om det händer något mer inom A house verksamhet, hur får jag reda på det?

Vi uppdaterar löpande information via våra digitala kanaler som hemsida, nyhetsbrev, A mirror och kommunicerar även via våra sociala medier som LinkedIn, Instagram och Facebook.

Individens ansvar enligt Smittskyddslagen

Enligt Smittskyddslagen ska var och en genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar.